روش تعیین جهت صحیح قبله (حتماً بخوانید)

  • قبله

    فتوای مراجع درباره‌ رعایت جهت قبله

    به گزارش مجله اینترنتی تازه‌های جهان ، در شرع مقدس اسلام، رو به ‌قبله‌‌ بودن شرط نخست و صحت نماز است. به همین دلیل علما و مراجع تقلید بر جهت‌یابی قبله‌ و رعایت جهت قبله در مساجد و منازل و…

  • روش‌های تعیین قبله

    به گزارش مجله اینترنتی تازه‌های جهان ، با توجه به فناوری امروز، سه روش مطمئن برای تعیین قبله ( جهت‌ یابی قبله یا تشخیص قبله ) وجود دارد.   روش اول تعیین قبله: استفاده از سایه شاخص کعبه . . در روزهای ۶…