کد خبر : 532992

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ زمان : ۷:۱۷

توسط منجمین ژاپنی صورت گرفت

کشف یک جسم آسمانی مرموز

منجمین ژاپنی موفق به شناسایی جسمی مرموز در کهکشان راه شیری شده اند. آنها می گویند این جسم آسمانی یک توده ابر گازی است که آن را CO-0.40-0.22 نامیده اند و مولکول های گاز این توده ابری از سرعت قابل توجهی برخوردار هستند. در همین حال منجمین ژاپنی بر این باور هستند که علت این […]

جسم آسمانی کشف یک جسم آسمانی مرموز

منجمین ژاپنی موفق به شناسایی جسمی مرموز در کهکشان راه شیری شده اند. آنها می گویند این جسم آسمانی یک توده ابر گازی است که آن را CO-0.40-0.22 نامیده اند و مولکول های گاز این توده ابری از سرعت قابل توجهی برخوردار هستند.

در همین حال منجمین ژاپنی بر این باور هستند که علت این شتاب می تواند شی ای به عرض ۰٫۳ سال نوری با توده ۱۰۰ هزار بار بزرگتر از خورشید باشد.  بر همین اساس بهترین توضیح برای چنین شی ای می تواند سیاه چاله باشد.

پیش از این سیاه چاله Sagittarius در مرکز کهشان راه شیری بعنوان بزرگ ترین سیاه چاله شناخته شده بود حال اگر ثابت شود که این جسم آسمانی سیاه چاله است، می توان گفت که منجمین موفق به شناسایی سیاه چاله غول پیکر دیگری شده اند که در مدار ۲۰۰ سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد اما به بزرگی سیاه چاله Sagittarius نیست.

ارسال دیدگاه