کد خبر : 1670

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ زمان : ۷:۰۰

آيا فرهنگ آپارتمان نشینی را بلديم؟

اسماعيل پور كه يك روزنامه نگار است درباره فرهنگ آپارتمان نشينی مي گويد: كثرت جمعيت و اقبال تدريجي مردم به شهرنشيني، موجب رواج آپارتمان نشينی در تهران و شهرهاي بزرگ كشور شده است. ساخت آپارتمان و توسعه سكناي شهروندان به صورت فضا، موجب عوارض گوناگون است. يعني شهروندان به چارچوب فرهنگ آپارتمان نشينی واقف نيستند […]

اسماعيل پور كه يك روزنامه نگار است درباره فرهنگ آپارتمان نشينی مي گويد:

كثرت جمعيت و اقبال تدريجي مردم به شهرنشيني، موجب رواج آپارتمان نشينی در تهران و شهرهاي بزرگ كشور شده است. ساخت آپارتمان و توسعه سكناي شهروندان به صورت فضا، موجب عوارض گوناگون است. يعني شهروندان به چارچوب فرهنگ آپارتمان نشينی واقف نيستند و اطلاع ندارند كه زندگي در يك مجتمع آپارتمانی و يا برج هاي سربه فلك كشيده شرايط خاص اجتماعي را طلب ميكند كه ساكنان بايد در گذر از مسائل روزمره زندگي به آن گردن نهند تا حقي از ديگران تضييع و تلف نشود.

gallery origin apartments exterior2 300x165 آيا فرهنگ آپارتمان نشینی را بلديم؟

آپارتمان نشینی

رسانه هاي جمعي خاصه راديو و تلويزيون در ترويج نكات مثبت فرهنگ آپارتمان نشينی مي توانند بسيار مؤثر باشند.

بايد به طور مستمر نكات اجتماعي را به شهروندان آموخت تا در گذر از سايه سار زندگي، مسائل كيفي را به كار بندند. زندگي آدميان داراي فراز و فرود گوناگون است. چه خوشدل انسانهايي كه زندگي روزانه را با نشاط و همدلي و شوق خواستن انسانها بر سر آورند و با خوش قلبي و طينت شادمانه زندگي را طي كنند.

بكوشيم به عنوان يك شهروند مسلمان در مجتمع هاي مسكوني از ديگران سلب آسايش نكنيم. توجه داشته باشيم كه آسايش و رفاه در زندگي محتاج ريزه كاري هايي است كه از فرهنگ آپارتمان نشينی نشأت مي گيرد و بكوشيم تا با صفاي دل اين فرهنگ را رعايت كنيم.

ارسال دیدگاه