کد خبر : 525342

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ زمان : ۱۰:۰۰

۱۰ حقیقت اعجاب انگیز در مورد فضا

ندانسته های بسیاری در مورد گیتی وجود دارد و ما شاید اندازه سر سوزنی هم اطلاعات پیرامون دنیای اطراف خود نداشته باشیم اما با این وجود گاهی اوقات با شنیدن برخی حقایق بسیار متعجب و شگفت زده می شویم. نمی دانیم زندگی از کجا منشا گرفته، آیا موجودات فضایی وجود دارند یا می توان از […]

ندانسته های بسیاری در مورد گیتی وجود دارد و ما شاید اندازه سر سوزنی هم اطلاعات پیرامون دنیای اطراف خود نداشته باشیم اما با این وجود گاهی اوقات با شنیدن برخی حقایق بسیار متعجب و شگفت زده می شویم.

نمی دانیم زندگی از کجا منشا گرفته، آیا موجودات فضایی وجود دارند یا می توان از طریق کرمچاله به میلیاردها سال نوری دورتر در یک چشم به هم زدن سفر کرد یا خیر اما با دانش فعلی برخی سوالات را می توان پاسخ داد.

15 facts about space that will melt your mind 1 ۱۰ حقیقت اعجاب انگیز در مورد فضا

15 facts about space that will melt your mind 2 ۱۰ حقیقت اعجاب انگیز در مورد فضا

15 facts about space that will melt your mind 3 ۱۰ حقیقت اعجاب انگیز در مورد فضا

15 facts about space that will melt your mind 4 ۱۰ حقیقت اعجاب انگیز در مورد فضا

15 facts about space that will melt your mind 5 ۱۰ حقیقت اعجاب انگیز در مورد فضا

15 facts about space that will melt your mind 6 ۱۰ حقیقت اعجاب انگیز در مورد فضا

15 facts about space that will melt your mind 7 ۱۰ حقیقت اعجاب انگیز در مورد فضا

15 facts about space that will melt your mind 13 ۱۰ حقیقت اعجاب انگیز در مورد فضا

15 facts about space that will melt your mind 14 ۱۰ حقیقت اعجاب انگیز در مورد فضا

15 facts about space that will melt your mind 15 ۱۰ حقیقت اعجاب انگیز در مورد فضا

ارسال دیدگاه