کد خبر : 532275

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ زمان : ۶:۰۰

یک رکورد تازه از ایرانی‌ها در جهان

ایران پنجمین تربیت کننده مهندس در جهان شد امین منتظری

ایران پنجمین تربیت کننده مهندس در جهان شد

15 12 19 19141612357803 1012989272094671 678570320 n یک رکورد تازه از ایرانی‌ها در جهان

امین منتظری

ارسال دیدگاه