کد خبر : 348879

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ زمان : ۷:۱۷

یک رفاقت سالم یک رقابت سالم

امان از رقابت (حتی در رفاقت)! گاهی اوقات شخص رقیب حتی حاضر نیست سر به تن آدم باشد تا چه رسد به حفظ اصول و مبانی یک رفاقت سالم که باید خوابش را بعد از خوردن یک آش شله قلمکار دید. این حکایت رقیب کشی (چه به کسر کاف بخوانید و چه به ضم  آن؛ […]

امان از رقابت (حتی در رفاقت)! گاهی اوقات شخص رقیب حتی حاضر نیست سر به تن آدم باشد تا چه رسد به حفظ اصول و مبانی یک رفاقت سالم که باید خوابش را بعد از خوردن یک آش شله قلمکار دید.

این حکایت رقیب کشی (چه به کسر کاف بخوانید و چه به ضم  آن؛ اگرچه به کسر کاف موجب کسر شأن آدم است و در حالت کاف مضموم هم کاملاً مذموم) تنها مختص عوالم عش و عاشقی هم نیست که مثلاً جناب عاشق برای معشوق و خود پیام بدهد که :

همه شب نهاده ام سر، چو سگان بر آستانت

که رقیب بر نیاید به بهانه گدایی

رقابت از همه نوعش در همه چی و همه جا هست. حتی در میان سازندگان انواع «نوشابه کولا»های معروف. به طوری که اخیراً یک راننده شرکت نوشابه سازی «کوکاکولا» در نیویورک به جرم نوشیدن نوشابه شرکت رقیب (پپسی کولا) موفق به دریافت حکم اخراج خود شده است! این راننده که مدت ۱۲ سال برای شرکت کوکاکولا کار می‌کرده، داخل یک مغازه داشته یک قوطی نوشابه پپسی کولا سر می‌کشیده کهیکی از همکاران سرک کشیده، ابتدا او را شناسایی و سپس راپورت وی را به رییس شرکت کوکاکولا داده. ما از این واقعه گازدار نتیجه می‌گیریم که کارکنان شرکت دوغ آبعلی باید مواظب باشند دوغ غیر آبعلی و حتی دوغ خانگی نخورند.

 

پیام صنفی : مرغی که برای ما قدقد می‌کن، نباید جایی دیگر تخم بکند. مرغ باید قد باشد.

پیام اخلاقی : یا کوکای کوکا باش یا پپسی پپسی. همه چی کولا که نشد نوشابه!

پیام فراکولایی : پپسی و کوکاکولا / مرگ بر آمریکا

ارسال دیدگاه