کد خبر : 23201

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ زمان : ۶:۴۹

یادگیری دانش آموزان / دانش آموزان به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

استاد محمدصادق ثبات درباره این سؤال می‌گوید: به طور کلی از نظر یادگیری دانش آموزان به دو دسته تقسیم می‌شوند. عده ای که با یک ارائه، مطلب را به خوبی فرا می‌گیرند و عده ای که به تکرار و توضیح بیشتری نیاز دارند. از نظرگاهی دیگر نیز دو گروهند. دانش آموزانی که حتی بیشتر از […]

استاد محمدصادق ثبات درباره این سؤال می‌گوید:

به طور کلی از نظر یادگیری دانش آموزان به دو دسته تقسیم می‌شوند. عده ای که با یک ارائه، مطلب را به خوبی فرا می‌گیرند و عده ای که به تکرار و توضیح بیشتری نیاز دارند.

از نظرگاهی دیگر نیز دو گروهند. دانش آموزانی که حتی بیشتر از آنچه مدرسه انتظار دارد فعالیت می‌کنند و دانش آموزانی دیگر که باید مدرسه و معلم آنها را به دنبال خودش بکشد.

از نظر دیگر نیز عده ای کمرو هستند، سؤال اگر برایشان پیش بیاید نمی‌پرسند، لطمه شدیدی به فرایند آموزشی وارد می‌سازد. عده ای دیگر خیر! با پرسش‌های مکرر از معلم هم فهم خودشان را وسعت می‌دهند و هم یادگیری را برای خودشان آسان‌تر می‌کنند و عمیق‌تر درک می‌کنند. سؤال به جا و مفید این ثمرات را دارد. اما بسیار در مدرسه ها مشهود است که همیشه زنگ تفریح معلمان صرف تعداد معدودی از دانش آموزان می‌شوند. در مقابل، دانش آموزانی هستند که ممکن است معلم در سر کلاس حتی صدایشان را هم نشونیده باشند و در سال آخر دبیرستان با توجه به حجم درسها ممکن است برای معلم این فرصت پیش نیاید که همه این عده را به کار بکشد و در کلاس فعال کند.

هر کدام از این رفتارها ثمره چندین ویژگی وئ بازتاب رفتار تمام کسانی است که با دانش آموز ارتباط دارند. نمی‌شود دانش آموزی خودبه‌خود خجالتی باشد. اگر دانش آموزی اشتباه محاسباتی دارد، نمی‌شود با توصیه اخلاقی این نقیصه را اصلاح کرد. این معضل ثمره رفتارها، فشارها، موقعیت‌ها، و ویژگی‌هایی است که درخانواده و در محیط آموزشی برایندش بر دانش آموز رفتاری اینگونه شده است. رفتاری مثل حواس پرتی، اشتباه در محاسبات، ضعف حافظه و از این قبیل.

باید ریشه این رفتارها جستجو شود. دانش آموز موفق در کنکور ثمره و نتیجه رفتار صحیح خودش، خانواده اش و محیط آموزشی خود را برداشت می‌کند. محصول همه اینها می‌شود موفقیت در کنکور!

ارسال دیدگاه