کد خبر : 3541

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ زمان : ۱۳:۲۹

گزارش تصویری/ قشم بزرگترین جزیره ایران

 جزیره قشم بزرگترین جزیره ایران و بزرگترین جزیره غیرمستقل دنیا است. این جزیره در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد و پر جمعیت ترین جزیره خلیج فارس است، قشم دومین بندر آزاد تجاری ایران است.این جزیره ۱۵ بندرصیادى و تجارى دارد.

 جزیره قشم بزرگترین جزیره ایران و بزرگترین جزیره غیرمستقل دنیا است. این جزیره در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد و پر جمعیت ترین جزیره خلیج فارس است، قشم دومین بندر آزاد تجاری ایران است.این جزیره ۱۵ بندرصیادى و تجارى دارد.
resized 424388 275 گزارش تصویری/ قشم بزرگترین جزیره ایران
resized 424389 917 گزارش تصویری/ قشم بزرگترین جزیره ایران
resized 424390 997 گزارش تصویری/ قشم بزرگترین جزیره ایران
resized 424391 361 گزارش تصویری/ قشم بزرگترین جزیره ایران
resized 424392 106 گزارش تصویری/ قشم بزرگترین جزیره ایران
resized 424393 354 گزارش تصویری/ قشم بزرگترین جزیره ایران
resized 424394 563 گزارش تصویری/ قشم بزرگترین جزیره ایران
resized 424395 571 گزارش تصویری/ قشم بزرگترین جزیره ایران
resized 424396 609 گزارش تصویری/ قشم بزرگترین جزیره ایران
resized 424397 830 گزارش تصویری/ قشم بزرگترین جزیره ایران
resized 424398 979 گزارش تصویری/ قشم بزرگترین جزیره ایران
resized 424399 191 گزارش تصویری/ قشم بزرگترین جزیره ایران
resized 424400 297 گزارش تصویری/ قشم بزرگترین جزیره ایران
ارسال دیدگاه