کد خبر : 5022

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ زمان : ۷:۴۶

گزارش‌های تصویری / استقبال مردم قم از رئیس جمهور

استقبال مردم قم از رئیس جمهور . . . . .

استقبال مردم قم از رئیس جمهور

.

n00021390 r b 000 گزارش‌های تصویری / استقبال مردم قم از رئیس جمهور

.

.n00021390 r b 001 گزارش‌های تصویری / استقبال مردم قم از رئیس جمهور

.

.n00021390 r b 002 گزارش‌های تصویری / استقبال مردم قم از رئیس جمهور

ارسال دیدگاه