کد خبر : 525226

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ زمان : ۸:۰۰

کودکانی که حرف بد می زنند

پرسش: در مقابل حرف های بد کودکان ۴ ساله باید چه کار کنیم تا دیگر تکرار نشود؟ پاسخ: اگر کودک معنای عبارت را نمی داند، بهتر هست بی توجهی کنید. اما موازی با این مهم سعی شود، از زبان خود شما این کلمات بیان نشود. اما اگر کودک قدرت درک معنا را دارد، توضیحی بدهید و بگویید در صورتی […]

پرسش: در مقابل حرف های بد کودکان ۴ ساله باید چه کار کنیم تا دیگر تکرار نشود؟

پاسخ: اگر کودک معنای عبارت را نمی داند، بهتر هست بی توجهی کنید. اما موازی با این مهم سعی شود، از زبان خود شما این کلمات بیان نشود.
اما اگر کودک قدرت درک معنا را دارد، توضیحی بدهید و بگویید در صورتی که این حرف ها زده شود، یک فعالیت خاصش مثل دیدن برنامه کودک در فلان ساعت حذف می شود. یعنی با روش محرومیت، او را متوجه رفتار غلطش کنید تا تکرار نشود.

55ae813f45845 کودکانی که حرف بد می زنند

ارسال دیدگاه