کد خبر : 527608

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ زمان : ۸:۰۰

کنده‌کاری فرهاد بر روی کوه بیستون

محوطه موسوم به فرهاد تراش در دامنه کوه بیستون که می گویند مربوط به همان کوه کندن فرهاد در عشق شیرین است

محوطه موسوم به فرهاد تراش در دامنه کوه بیستون که می گویند مربوط به همان کوه کندن فرهاد در عشق شیرین است

photo 2015 09 21 15 53 48 1140x639 کنده‌کاری فرهاد بر روی کوه بیستون

ارسال دیدگاه