کد خبر : 181574

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ زمان : ۸:۲۶

کشتی نوح در کجا پهلو گرفت؟

بر اساس متن‌های کتاب مقدس، کشتی نوح پس از ۷ ماه شناوربودن بر روی کوههای آرارات پهلو گرفت. کوههای آرارات آتشفشان خاموش بزرگی به ارتفاع ۵۱۶۱۵ متر است. این کوه با قطری حدود ۴۰ کیلومتر در قلمروی ترکیه و مشرف به نقطه‌ای است که مرز سه کشور ترکیه، ایران، و ارمنستان شوروی به هم می‌پیوندند.

بر اساس متن‌های کتاب مقدس، کشتی نوح پس از ۷ ماه شناوربودن بر روی کوههای آرارات پهلو گرفت. کوههای آرارات آتشفشان خاموش بزرگی به ارتفاع ۵۱۶۱۵ متر است. این کوه با قطری حدود ۴۰ کیلومتر در قلمروی ترکیه و مشرف به نقطه‌ای است که مرز سه کشور ترکیه، ایران، و ارمنستان شوروی به هم می‌پیوندند.

ارسال دیدگاه