کد خبر : 3221

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ زمان : ۷:۴۳

کره زمین و ۱۰۰ انسان

آیا می‌دانید که اگر در روی زمین فقط ۱۰۰ نفر زندگی کنند، جهان ما چگونه می‌شود؟ ۵۷ نفر آسیایی؛ ۲۱ نفر اروپایی؛ ۱۴ نفر آمریکایی؛ و ۸ نفر را آفریقایی‌ها تشکیل می‌دهند. ۵۲ نفر زن؛ و ۴۸ نفر مرد بودند. ۷۰ نفر غیرسفیدپوست و ۳۰ نفر سفیدپوست. ۵۹ درصد در کشورهای جهان سوم زندگی می‌کردند. […]

آیا می‌دانید که اگر در روی زمین فقط ۱۰۰ نفر زندگی کنند، جهان ما چگونه می‌شود؟ ۵۷ نفر آسیایی؛ ۲۱ نفر اروپایی؛ ۱۴ نفر آمریکایی؛ و ۸ نفر را آفریقایی‌ها تشکیل می‌دهند.

۵۲ نفر زن؛ و ۴۸ نفر مرد بودند.

۷۰ نفر غیرسفیدپوست و ۳۰ نفر سفیدپوست.

۵۹ درصد در کشورهای جهان سوم زندگی می‌کردند. ۸۰ نفر در خانه های غیراستاندارد زندگی می‌کردند. ۷۰ نفر بی‌سواد بودند. ۶۰ نفر از سوءتغذیه رنج می‌بردند. ۱ نفر تحصیلات دانشگاهی داشت و فقط ۱ نفر قادر به خواندن مطالب اینترنتی بود زیرا ۹۹ نفر کامپیوتر نداشتند.

این تحقیقات را دانشمندان انگلیسی انجام دادند و هنوز چگونگی درصدگیری خود را اعلام نداشته اند.

ارسال دیدگاه