کد خبر : 528608

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ زمان : ۲:۰۰

کدام شهر در قرآن لعن شده است؟

شهر قوم لوط در اردن در قرآن کریم مورد لعن قرار گرفته است. این شهر در حال حاضر به خرابه ای غیرقابل سکونت تبدیل شده است. گفتنی است؛ این شهر همواره مورد استقبال گردشگران خارجی قرار می گیرد.

شهر قوم لوط در اردن در قرآن کریم مورد لعن قرار گرفته است. این شهر در حال حاضر به خرابه ای غیرقابل سکونت تبدیل شده است. گفتنی است؛ این شهر همواره مورد استقبال گردشگران خارجی قرار می گیرد.

3698221 594 کدام شهر در قرآن لعن شده است؟

ارسال دیدگاه