کد خبر : 3253

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ زمان : ۷:۰۲

کتاب از اینترنت بهتر است

نوجوانان و جوانان انگلستانی هنوز کتاب را به اینترنت ترجیح می‌دهعند. به موجب یکی از گسترده ترین نظرخواهی ها از جوانان انگلیسی که نتایجش در مطبوعات لندن منتشر شد بیش از ۷۵ درصد از ۵۰۰۰۰ نوجوان و جوان نظرخواهی شده در سراسر انگلستان که آرزو کرده اند کاش وقت بیشتری برای کتاب خواندن داشتند. این […]

نوجوانان و جوانان انگلستانی هنوز کتاب را به اینترنت ترجیح می‌دهعند. به موجب یکی از گسترده ترین نظرخواهی ها از جوانان انگلیسی که نتایجش در مطبوعات لندن منتشر شد بیش از ۷۵ درصد از ۵۰۰۰۰ نوجوان و جوان نظرخواهی شده در سراسر انگلستان که آرزو کرده اند کاش وقت بیشتری برای کتاب خواندن داشتند. این درصد بزرگ در پاسخ به اینکه ایا شبکه اینترنت باعث کساد بازار نشر کتاب شده است، پاسخ منفی داده اند.

ارسال دیدگاه