کد خبر : 531100

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ زمان : ۸:۰۰

کاریکاتورهای بسیار زیبای امروز

کاریکاتورهای بسیار زیبا کاریکاتوریست ها امروز به موضوعات جنگ در سوریه، مهاجرت، عملکرد حزب جمهوری خواه آمریکا و تنش میان روسیه و ترکیه پرداختند سوریه ای که به یغما می رود! امید به آینده بدون شرح! مهاجرت عملکرد حزب جمهوری خواه آمریکا جمعه سیاه داستان فیفا! تنش میان روسیه و ترکیه سفر پاپ فرانسیس به […]

کاریکاتورهای بسیار زیبا

کاریکاتوریست ها امروز به موضوعات جنگ در سوریه، مهاجرت، عملکرد حزب جمهوری خواه آمریکا و تنش میان روسیه و ترکیه پرداختند

1925837 کاریکاتورهای بسیار زیبای امروز

سوریه ای که به یغما می رود!

1925836 کاریکاتورهای بسیار زیبای امروز

امید به آینده

1925835 کاریکاتورهای بسیار زیبای امروز

بدون شرح!

1925833 کاریکاتورهای بسیار زیبای امروز

مهاجرت

1925832 کاریکاتورهای بسیار زیبای امروز

عملکرد حزب جمهوری خواه آمریکا

1925831 کاریکاتورهای بسیار زیبای امروز

جمعه سیاه

1925830 کاریکاتورهای بسیار زیبای امروز

داستان فیفا!

1925834 کاریکاتورهای بسیار زیبای امروز

تنش میان روسیه و ترکیه

1925828 کاریکاتورهای بسیار زیبای امروز

سفر پاپ فرانسیس به اروپا

1925829 کاریکاتورهای بسیار زیبای امروز

سردرگمی اولاند!

ارسال دیدگاه