کد خبر : 5520

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ زمان : ۷:۳۱

کارمند وظیفه شناس

یک کارمند ساطمان بازیافت رد ژاپن که می‌خواست با چاقو به اجرای قانون دست بزند، از سوی پلیس دستگیر شد. مردم ژاپن خود را موظف می‌دانند که زباله های خانه و محل کار خود را جدا کرده و در کیسه های متفاوت بگذارند. از جمله شهروندان وظیفه شناس صاحب یک رستوران است که علی رغم […]

یک کارمند ساطمان بازیافت رد ژاپن که می‌خواست با چاقو به اجرای قانون دست بزند، از سوی پلیس دستگیر شد. مردم ژاپن خود را موظف می‌دانند که زباله های خانه و محل کار خود را جدا کرده و در کیسه های متفاوت بگذارند. از جمله شهروندان وظیفه شناس صاحب یک رستوران است که علی رغم دریافت چند تذکر، زباله های محل کسب خود را جدا نمی‌کند. بنابراین کارمند وظیفه شناس به سراغ وی رفت و با چاقو او را تهدید به مرگ میکند. این کارمند به صاحب رستوران هشدار داد در صورتی که زباله ها را از یکدیگر جدا نکند، او را با چاقو خواهدکشت.

ارسال دیدگاه