کد خبر : 4087

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ زمان : ۹:۰۳

کارت‌های عروسی قدیمی

کارت عروسی می تواند بیانگر احساسات، تفکرات و عقاید عروس و داماد باشد. همین موضوع باعث می شود که بعضی کارت های عروسی عجیب به نظر برسند و یا اینکه آنقدر خلاقانه باشند که نمونه مشابهی از نظر ظاهر و یا متن آنها وجود نداشته باشد. چند نمونه از این کارت های عروسی را ببینید. […]

کارت عروسی می تواند بیانگر احساسات، تفکرات و عقاید عروس و داماد باشد. همین موضوع باعث می شود که بعضی کارت های عروسی عجیب به نظر برسند و یا اینکه آنقدر خلاقانه باشند که نمونه مشابهی از نظر ظاهر و یا متن آنها وجود نداشته باشد. چند نمونه از این کارت های عروسی را ببینید.

268971 418 کارت‌های عروسی قدیمی

268970 917 کارت‌های عروسی قدیمی

268967 411 کارت‌های عروسی قدیمی

268966 320 کارت‌های عروسی قدیمی

268965 487 کارت‌های عروسی قدیمی

268968 333 کارت‌های عروسی قدیمی

268969 483 کارت‌های عروسی قدیمی

268964 767 کارت‌های عروسی قدیمی

268963 826 کارت‌های عروسی قدیمی

268962 504 کارت‌های عروسی قدیمی

268961 936 کارت‌های عروسی قدیمی

268960 653 کارت‌های عروسی قدیمی

268959 201 کارت‌های عروسی قدیمی

268958 107 کارت‌های عروسی قدیمی
*مجله مهر

ارسال دیدگاه