کد خبر : 4825

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ زمان : ۷:۴۹

کاخ سفید : ۵۰ میلیون فقیر در آمریکا

کاخ سفید در گزارش اخیر خود به کنگره آمریکا، از تحت فشار بودن طبقه متوسط این کشور به علت عدم تغییر دستمزدها خبر داد. کاخ سفید طی گزارش اخیر خود به کنگره آمریکا هشدار داد، رکود دستمزدها در این کشور باعث آسیب پذیری قشر متوسط آمریکا شده است. بنا به این گزارش که با عنوان […]

کاخ سفید در گزارش اخیر خود به کنگره آمریکا، از تحت فشار بودن طبقه متوسط این کشور به علت عدم تغییر دستمزدها خبر داد.

کاخ سفید طی گزارش اخیر خود به کنگره آمریکا هشدار داد، رکود دستمزدها در این کشور باعث آسیب پذیری قشر متوسط آمریکا شده است.

بنا به این گزارش که با عنوان « گزارش اقتصادی رئیس جمهور» به کنگره ارائه شده است، علی رغم بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا طی سال های بعد از رکود اقتصادی بزرگ در این کشور، عدم افزایش دستمزدها در آمریکا به قشر متوسط این کشور آسیب وارد کرده است.

این گزارش می افزاید علی رغم بهبود وضعیت اقتصادی و همچنین بهبود قابل توجه بازار کار، درآمد خانوارهای متوسط این کشور افزایش مطلوبی نداشته و تقریبا ثابت بوده است.

به نظر می‌رسد، این گزارش که توسط تیم اقتصادی رئیس جمهور آمریکا تهیه شده است، قدمی دیگر در راستای حصول توافق کنگره برای افزایش سراسری دستمزدها در این کشور باشد.

دولت اوباما بارها تلاش کرده است که کنگره این کشور را برای افزایش سراسری دستمزدها در سراسر آمریکا متقاعد کند، اما نه تنها اعضای جمهوری خواه کنگره بلکه برخی از اعضای دموکرات آن نیز با این اقدام مخالفند.

با استناد به این گزارش می‌توان پی برد که قشر کم درآمد و فقیر در آمریکا، در حال حاضر شرایط به مراتب بدتری را نسبت به سال های قبل از رکود اقتصاد بزرگ در این کشور تجربه می‌کنند.

حدود ۱۵ درصد از جمعیت این کشور معادل حدود ۵۰ میلیون آمریکایی در حال حاضر در شرایط فقر زندگی می‌کنند.

.

منبع : شینهوآ

ارسال دیدگاه