کد خبر : 3741

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ زمان : ۷:۰۰

چگونه با مشکلات سخت زندگی برخورد کنیم؟

فریبا مرادی کارشناس ارشد روانشناسی اگر زندگی را چون صحنه نبرد و جنگ با مشکلات بدانیم راههای متعددی پیش رو خواهدبود. می‌توان تسلیم مشکلات گردید و بی هیچ تلاشی به حوادث روزگار تن داد. از طرفی می‌توان مبارزه کرد و با کوشش خود مشکلات را از سر راه برداشت. راه دیگری که در اغلب موارد […]

فریبا مرادی کارشناس ارشد روانشناسی

اگر زندگی را چون صحنه نبرد و جنگ با مشکلات بدانیم راههای متعددی پیش رو خواهدبود. می‌توان تسلیم مشکلات گردید و بی هیچ تلاشی به حوادث روزگار تن داد. از طرفی می‌توان مبارزه کرد و با کوشش خود مشکلات را از سر راه برداشت. راه دیگری که در اغلب موارد بلافاصله در ذهن آدمی تداعی می‌شود، گریز است. فرار از مشکلات این راه حل به خودی خود اصلا راه حل نیست. چراکه مشکلات به قوت خود باقی خواهدماند و تنها از آن کناره گیری می‌شود. گویی با نادیده انگاشتن مشکل می‌توان بر آن غلبه کرد. درحالیکه فرار هر فرد از دشواریها موجب قوی تر و بیشترشدن همان دشواریها می‌گردد، و در عین حال خود فرد هم ضعیف خواهدشد. شما باید سرسختانه با مشکل خود روبرو شوید و از همه راههای قانونی و حمایتهای خانوادگی تا حد امکان بهره بگیرید. ترس می‌تواند مانع هر گونه تلاش شود. در حالیکه نیروی اراده و همت آدمی قادر به تغییر هر وضعیت و ساختن شرایط جدید است. به خانه و خانواده خودتان دوباره اعتماد کنید. صادقانه با مادر و پدرتان صحبت کنید. آشکارا هر والدینی خیرخواه و دوستدار فرزندان خود هستند و نمی‌توانند شاهد نابودی و تباهی فرزندانشان باشند و دست به هیچ اقدامی نزنند. اما باید همه حقایق را د رمورد وضعیت زندگی و شرایط همسرتان بدانند. آنگاه حتماً به شما کمک خواهندکرد. پس ترس را از خود برانید و بر نیروی اراده خود اعتماد کنید. با حمایتهای خانوادگی امیدوار باشید و در کنار همه اینها بدانید که قوانینی در کشور وجود دارد که اجازه هر نوع گستاخی و هر نوع عملی را به افراد نمی‌دهد. با تکیه بر قدرت همین قوانین با عنوان یک شهروند و انان می‌توانید به حقوق طبیعی و قانونی خود دست پیدا کنید.

ارسال دیدگاه