کد خبر : 3868

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ زمان : ۸:۲۴

چکار کنیم که سر کلاس، درس را یاد بگیریم؟

یک بار درسهایمان را مطالعه کنیم بس است؟ دو بار چطور؟ اصلا اگر سر کلاس حواسمان به درس باشد بهتر نیست؟ بعضی‌ها از پیش مطالعه نام می‌برند. یعنی قرار است قبل از اینکه سر کلاس برویم درس را بخوانیم. محمدصادق ثبات که سال ها در زمینه مشاوره و برنامه ریزی درسی تجربه اندوخته است، سعی […]

یک بار درسهایمان را مطالعه کنیم بس است؟ دو بار چطور؟ اصلا اگر سر کلاس حواسمان به درس باشد بهتر نیست؟ بعضی‌ها از پیش مطالعه نام می‌برند. یعنی قرار است قبل از اینکه سر کلاس برویم درس را بخوانیم.

محمدصادق ثبات که سال ها در زمینه مشاوره و برنامه ریزی درسی تجربه اندوخته است، سعی می‌کنیم به پاسخ این پرسش بپردازیم.

سفارش شما درباره روش مطالعه درس برای بازده بیشتر چیست؟

نکته مهم درباره مطالعه هر درسی این است که اصولا هر کسی هرمطلب یا هر موضوعی را اعم از درس، داستان، یا حتی فیلم وقتی برای بار دوم می‌شنود یا می‌خواند بهتر و عمیق‌تر درک یم‌کند و خیلی نکته های ظریف را که بار اول متوجه نشده است بار دوم پیدا می‌کند و در می‌یابد. علت این است که سطح گیرایی آن اندازه قوی نیست که بار اول همه چیز درک شود. خیلی نادرند افرادی که بار اول تمام نکته ها را ۱۰۰ درصد در می‌یابند. بنابراین تکرار در مطالعه ابزرای مهم در یادگیری است. از آنجایی که مهمترین بخش هر درس هنگام تدریس معلم اتفاق می‌افتد و یادگیری دقیقتر و عمیق تر در مطالعه با شنیدن مطلب برای بار دوم است، با ضرورت پیش مطالعه معلوم می‌شود. اگر شما درس را خیلی گذرا و سریع در چند دقیقه مرور کنید و هنگام تدریس دبیر خوب دقت کنید، ذهن شما با این آشنایی اجمالی برای بار دوم در کلاس با موضوع روبرو می‌شود و عمق و دقت لازم در یادگیری میسر خواهدشد. اگر درس خواندن را به کشیدن نقاشی تشبیه کنیم، پیش مطالعه خطوط کلی و اصلی و مختصری است که از طرح اولیه در صفحه نقش می‌بندد. دقت هنگام تدریس معلم در کلاس مرحله اصلی و مهم نقاشی و شکل گیری آن به شمار می‌رود و مطالعه پس از تدریس معلم با انجام تمرینها و حل مسأله ها در کمترین فاصله زمانی ممکن، پس از تدریس حکم ریزه کاریهای نقاشی و جزئیات تکمیلی را دارد.

تعریف پیش مطالعه یادگیری کامل درس نیست. پیش مطالعه یعنی وقت گذاشتن در حد ۵ دقیقه بر روی درسی که معلم حدود یک ساعت به تدریس آن خواهدپرداخت. پیش مطالعه یعنی انش آموز بداند که این ساعت معلم کدام درس را با کدام موضوع تدریس خواهدکرد. این موضوع در کدام نقطه از کلیت مباحث درس می‌گنجد. با کدام موضوعات ارتباط دارد و منتهی به چه موضوعاتی می‌شود. در واقع مطالعه سریع و روزنامه وار درس، نگاه به شکل ها، فرمولها، و هر چه در کتاب درسی آمده است.

اگر دانش آموز با ذهن خالی در جلسه تدریس معلم حاضر شود، بخش عمده انرژی فکری صرف این میشود که موضوع درس چیست؟ و ارتباط مطالب همان درس با همدیگر چیست؟ در حالیکه چند دقیقه قبل از کلاس با مروری سریع، تمام این انرژی فکری صرف دقت بیشتر در نکته های عمیق‌تر درس خواهدشد. پیش مطالعه برای همه درسها توصیه می‌شود. صبح‌ها قبل از راه افتادن به سمت مدرسه، حدود بیست دقیقه مطالعه درسهای آن روز برای تقویت سرعت یادگیری بسیار مؤثر خواهدبود.

ارسال دیدگاه