کد خبر : 343241

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ زمان : ۶:۲۱

چند مورد شنا وجود دارد؟

شنا ۱۰۰ متر کرال سینه، شنا ۱۴۰۰ متر کرال سینه، شنا ۱۵۰۰متر کرال سینه و شنای ۲۰۰ متر قورباغه، شنای ۲۰۰ متر پروانه، شنای ۲۰۰ متر پشت، شنای ۴۰۰ متر مختلط، شنای امدادی ۴۰۰ متر آزاد ۴ نفره، شنای امدادی ۴ در ۲۰۰ متر آزاد، و شنا امدادی ۴ در ۱۰۰ متر مختلط که مخصوص […]

شنا ۱۰۰ متر کرال سینه، شنا ۱۴۰۰ متر کرال سینه، شنا ۱۵۰۰متر کرال سینه

و شنای ۲۰۰ متر قورباغه، شنای ۲۰۰ متر پروانه، شنای ۲۰۰ متر پشت، شنای ۴۰۰ متر مختلط، شنای امدادی ۴۰۰ متر آزاد ۴ نفره، شنای امدادی ۴ در ۲۰۰ متر آزاد، و شنا امدادی ۴ در ۱۰۰ متر مختلط که مخصوص مردان است.

شنای زنان هم به رشته‌های ۱۰۰ متر شنای آزاد، ۴۰۰ متر شنای آزاد، ۱۰۰ متر شنای پشت، ۲۰۰ متر قورباغه، ۱۰۰ متر پروانه، ۴۰۰ متر شنای مختلط انفرادی چهار نوع: پشت، قورباغه، پروانه و آزاد، شنای امدادی ۴ در ۱۰۰ متر آزاد و شنای امدادی ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تقسیم می‌شود.

ارسال دیدگاه