کد خبر : 3200

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ زمان : ۷:۲۶

چرا در هوای سرد بخار تنفس را می‌بینیم؟

بدن از راه تنفس رطوبت خود را از دست می‌دهد. در هوای بسیار سرد گازکربنیکی که از دهان خارج می‌شود به محض تماس با هوا منقبض می‌شود و به صورت ابر کوچک تشکیل شده از قطرات ریز آب در می‌آید.

بدن از راه تنفس رطوبت خود را از دست می‌دهد. در هوای بسیار سرد گازکربنیکی که از دهان خارج می‌شود به محض تماس با هوا منقبض می‌شود و به صورت ابر کوچک تشکیل شده از قطرات ریز آب در می‌آید.

ارسال دیدگاه