کد خبر : 527722

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ زمان : ۲۰:۰۰

پیشنهاد گرانی ۴۰ درصدی آب به دستور روحانی ۳۰ درصد شد

پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش نرخ آب از ۱۰ تا ۴۰ درصد بود، اما با دستور رئیس جمهور این میزان تعدیل پیدا کرد و در نهایت افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی نرخ آب تصویب شد. وزارت نیرو اول شهریورماه سال جاری با استناد به مفاد بند «ج» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، […]

پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش نرخ آب از ۱۰ تا ۴۰ درصد بود، اما با دستور رئیس جمهور این میزان تعدیل پیدا کرد و در نهایت افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی نرخ آب تصویب شد.

حسن روحانی1 پیشنهاد گرانی ۴۰ درصدی آب به دستور روحانی ۳۰ درصد شد

وزارت نیرو اول شهریورماه سال جاری با استناد به مفاد بند «ج» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، پیشنهاد خود را برای افزایش تعرفه آب و فاضلاب به شورای عالی اقتصاد ارائه داد.

طبق نامه ارسالی وزارت نیرو، سناریوی پیشنهادی این وزارتخانه برای تغییر در نرخ آب بها بدین شرح بود:

در کاربری های خانگی به ازای مصرف هر واحد مسکونی برای بازه مصرفی کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه به میزان ده (۱۰) درصد، برای مصارف از پانزده (۱۵) تا بیست و پنج (۲۵) متر مکعب در ماه به میزان پانزده (۱۵) درصد، برای مصارف بین بیست و پنج (۲۵) تا چهل (۴۰) متر مکعب در ماه به میزان بیست و پنج (۲۵) درصد، برای مصارف بیش از چهل (۴۰) متر مکعب در ماه به میزان چهل (۴۰) درصد و برای مصارف کاربری های غیرخانگی به میزان بیست (۲۰) درصد، آب بها افزایش یابد.

این پیشنهاد در جلسه شانزدهم شهریورماه شورای عالی اقتصاد بررسی شد و با دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه تغییر نرخ آب به گونه ای باشد که فشار اقتصادی محسوسی بر اقشار مختلف مردم وارد نشود، پیشنهاد وزارت نیرو تعدیل شد و در نهایت تغییر آب بها بدین شرح مورد تصویب قرار گرفت:

در کاربری های خانگی به ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه به میزان ۱۰ درصد، برای بازه مصارف از ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در ماه به میزان ۱۵ درصد، برای مصارف بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۲۰ درصد، برای مصارف بیش از ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۳۰ درصد و برای کاربری های غیرخانگی به میزان ۲۰ درصد، آب بها افزایش می یابد.

منبع : خبرگزاری بین‌المللی تسنیم
ارسال دیدگاه