کد خبر : 5152

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ زمان : ۱۰:۱۵

پیرترین نوزادان جهان

در اینجا تصاویر جالبی را می‌توانید مشاهده کنید که علی‌رغم جوان بودن آنها، پیری را هم نیز در دل خود نهفته دارند

در اینجا تصاویر جالبی را می‌توانید مشاهده کنید که علی‌رغم جوان بودن آنها، پیری را هم نیز در دل خود نهفته دارند

13931211000538 PhotoL پیرترین نوزادان جهان

13931211000547 PhotoL پیرترین نوزادان جهان

13931211000546 PhotoL پیرترین نوزادان جهان

13931211000544 PhotoL پیرترین نوزادان جهان

13931211000543 PhotoL پیرترین نوزادان جهان

13931211000542 PhotoL پیرترین نوزادان جهان

13931211000541 PhotoL پیرترین نوزادان جهان

ارسال دیدگاه