کد خبر : 3021

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ زمان : ۷:۰۰

پروتئین چگونه در بدن حفظ می‌شود

پروتئین چگونه در بدن حفظ می‌شود و چرا از طریق خون دفع نمی‌شود؟ پروتئینها برای عبور از فواصل بین سلولهایی که رگهای خونی را تشکیل می‌دهند و اندوتلیال نام دارند، خیلی بزرگند. تنها گازها و مواد مغذی می‌توانند از این طریق وارد بردن ما بشوند. مویرگها که تقریبا در تمام بافتهای بدن وجود دارند، مجراهای […]

پروتئین چگونه در بدن حفظ می‌شود و چرا از طریق خون دفع نمی‌شود؟

پروتئینها برای عبور از فواصل بین سلولهایی که رگهای خونی را تشکیل می‌دهند و اندوتلیال نام دارند، خیلی بزرگند. تنها گازها و مواد مغذی می‌توانند از این طریق وارد بردن ما بشوند. مویرگها که تقریبا در تمام بافتهای بدن وجود دارند، مجراهای کوچکی هستند که از لایه‌های اندوتلیال ساخته شده اند. در حالیکه رگهای اصلی که زخیم‌تر هستند، این ویژگی را ندارند. هرجایی که مویرگی باشد، اکسیژن را مواد مغذی از طریق آن وارد بافتها می‌شود و دی‌اکسیدکربن را مواد زائد دفع می‌شود.

سلولهای اندوتلیال آنقدر به هم فشرده و نزدیک اند که تنها مولکولهای گازی شکل و یا مولکولهای خیلی ریز میتوانند از بین آنها عبور کنند. اما در بعضی از بافتهای بدن، این فاصله ها بیشتر است. چون این اندامها مثل کلیه برای تصفیه خون و مولکولهایی که از خون خارج می‌شوند، طراحی شده اند. با وجود این، حتی در این اندامها هم فاصله ی بین مولکولی آنقدر کم است که مانع خروج پروتئین‌ها می‌شود. مگر در مواردی که کلیه آسیب دیده باشد. در این صورت پروتئین وارد ادرار می‌شود.

 

مترجم : مهرنوش پورضیایی

ارسال دیدگاه