کد خبر : 531906

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ زمان : ۸:۰۰

پارک وحشت در ایرلند

پارک ویکتوریا در ویکلو، ایرلند یکی از پارک های وحشت بر روی زمین است که قدم زدن در آن هم لذت بخش است و هم کمی ترسناک. در اینگونه پارک های وحشت، مجسمه هایی عجیب و ترسناک ساخته و به نمایش گذاشته می شوند. .

پارک ویکتوریا در ویکلو، ایرلند یکی از پارک های وحشت بر روی زمین است که قدم زدن در آن هم لذت بخش است و هم کمی ترسناک. در اینگونه پارک های وحشت، مجسمه هایی عجیب و ترسناک ساخته و به نمایش گذاشته می شوند.
.
resized 175373 280 پارک وحشت در ایرلند
resized 175374 903 پارک وحشت در ایرلند
resized 175375 439 پارک وحشت در ایرلند
resized 175376 414 پارک وحشت در ایرلند
resized 175377 380 پارک وحشت در ایرلند
resized 175378 745 پارک وحشت در ایرلند
resized 175379 366 پارک وحشت در ایرلند
resized 175380 306 پارک وحشت در ایرلند
ارسال دیدگاه