کد خبر : 529597

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ زمان : ۱۶:۰۱

پاداش ساواک به راننده امام + سند

اسنادی از ساواک منتشر شده است که نشان می دهد هنگام دستگیری امام خمینی توسط ساواک از آنجایی که مأمور این سازمان از خودرو شخصی خود برای حمل ایشان استفاده کرده و بخاطر حمل افراد بیش از ظرفیت و خسارت وارده مقرر شد تا مبلغی را به عنوان پاداش و جبران خسارت به راننده خودرو […]

اسنادی از ساواک منتشر شده است که نشان می دهد هنگام دستگیری امام خمینی توسط ساواک از آنجایی که مأمور این سازمان از خودرو شخصی خود برای حمل ایشان استفاده کرده و بخاطر حمل افراد بیش از ظرفیت و خسارت وارده مقرر شد تا مبلغی را به عنوان پاداش و جبران خسارت به راننده خودرو  اهدا کنند.

3758899 719 پاداش ساواک به راننده امام + سند

این سند توسط سایت موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی منتشر شده است

ارسال دیدگاه