کد خبر : 5218

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ زمان : ۷:۰۰

وقتی ظریف قاری صبحگاه مدرسه اش بود

۱۴ سالگی محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در حال تلاوت قرآن کریم در مدرسه علوی

۱۴ سالگی محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در حال تلاوت قرآن کریم در مدرسه علوی
82341 512 وقتی ظریف قاری صبحگاه مدرسه اش بود

ارسال دیدگاه