کد خبر : 5173

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ زمان : ۷:۰۱

وصيت نامه مظفرالدين شاه قاجار

وصيّت نامۀ مورد پژوهش، توسط مظفرالدّين ميرزا (شاه بعدى) در سال ۱۳۰۱ ه.ق نگاشته شده است. به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، او در ابتداى اين وصيّت نامه، به شرح مختصرى از عقايد و اعتقادات خود پرداخته و پس از آن، ضمن معرفى ناصرالدّين شاه قاجار، به عنوان موصى اليه و وکيل خود، به نحوة […]

وصيّت نامۀ مورد پژوهش، توسط مظفرالدّين ميرزا (شاه بعدى) در سال ۱۳۰۱ ه.ق نگاشته شده است.

به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، او در ابتداى اين وصيّت نامه، به شرح مختصرى از عقايد و اعتقادات خود پرداخته و پس از آن، ضمن معرفى ناصرالدّين شاه قاجار، به عنوان موصى اليه و وکيل خود، به نحوة تقسيم اموال و املاک و وصيّت نسبت به تسويۀ قروض و ديون مالى و محل و نحوة تأمين منابع مالى آن پرداخته است؛ سپس سفارشاتى درارتباط با همسر مطلّقه اش، ام خاقان و دو دختر خود عزت الملوک و سرورالملوک نموده است.

شرايط مکانى،نحوة تغسيل و محل خاکسپارى، از ديگر شروط مندرج در اين وصيّت نامه است که اقرارات و محتويات آن توسط چند تن از معمّرين زمان تأييد شده است. در طول زمان، الحاقاتى توسط موصى، به متن اوليه اضافه گرديده است.

33412 345 وصيت نامه مظفرالدين شاه قاجار

33413 668 وصيت نامه مظفرالدين شاه قاجار

33414 954 وصيت نامه مظفرالدين شاه قاجار

منبع : باشگاه خبرنگاران

ارسال دیدگاه