کد خبر : 5767

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ زمان : ۷:۲۸

هومئوپاتی برای رفع خروپوف

بررسی های جدید در آمریکا نشان می‌دهند که هومئوپاتی می‌تواند به متوقف ساختن خروپوف کمک شایان توجهی کند. در آزامایشات به عمل آمده روی صد نفر که شبها خروپوف می‌کردند، که داروی (خروپوف بس) را مصرف کردند دارویی که ترکیبی است از ۱۲ نوع از داروهای مخصوص هومئوپاتی نتایج عالی بودند. در حالیکه با بقیه […]

بررسی های جدید در آمریکا نشان می‌دهند که هومئوپاتی می‌تواند به متوقف ساختن خروپوف کمک شایان توجهی کند. در آزامایشات به عمل آمده روی صد نفر که شبها خروپوف می‌کردند، که داروی (خروپوف بس) را مصرف کردند دارویی که ترکیبی است از ۱۲ نوع از داروهای مخصوص هومئوپاتی نتایج عالی بودند.

در حالیکه با بقیه یک نوع داروی مصنوعی آن را دادند. بعد از گذشت ۱۲ روز هشتاد درصد از مصرف کنندگان داروی اصلی بهبودی چشمگیری را در وضعیت خود گزارش کردند. در حالیکه ۴۵ درصد از افرادی که دارونما را مصرف کرده بودند، چنین گزارشی را ارئه دادند. داروی (خروپوف بس) یک فراورده آمریکایی محدود است که در حال حاضر د ربرخی از کشورهای اروپایی نیز در دسترس قرار دارد.

ارسال دیدگاه