کد خبر : 97139

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ زمان : ۷:۰۰

همه جور طلاق دیده بودیم به جز …

همه جور طلاق دیده بودیم به جز طلاق به خاطر خرناس کشیدن. ماجرا از این قرار است که راب و ریتا حدود ۵ سال بود که با تفاهم و خوشبختی در کنار هم زندگی می‌کردند. این طوج جوان سوئدی چندی پیش در یک میهمانی خانوادگی شرکت کردند. نزدیک نیمه های شب بود که بحث داغ […]

همه جور طلاق دیده بودیم به جز طلاق به خاطر خرناس کشیدن. ماجرا از این قرار است که راب و ریتا حدود ۵ سال بود که با تفاهم و خوشبختی در کنار هم زندگی می‌کردند. این طوج جوان سوئدی چندی پیش در یک میهمانی خانوادگی شرکت کردند. نزدیک نیمه های شب بود که بحث داغ میان بزرگترهای خانواده در گرفت و پس از چند دقیقه نظر راب توسط پدر ریتا پرسیده شد.

مرد جوان که خواب به چشمانش فرا گرفته بود، جواب پدرزنش را با یک خرناس بی موقع دا که البته به گفته خودش از روی عمد نبود! زن جوان هم همین خرناس را بی احترامی راب به پدرش تلقی کرد و به این ترتیب کار به دادخواست طلاق کشیده شد.

بله یک خرناس ساده باعث جدایی یک زوج جوان سوئدی شد.

در دادگاه هم همرچه به آنها گفته شد، گوش ندادند و حتی بخشش جونز پدرزن راب هم نتوانست تغییری در تصمیم عجیب و غریب ریتا برای طلاق ایجاد کند.

ارسال دیدگاه