کد خبر : 527401

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ زمان : ۱۴:۰۷

همسر داغدار مرحوم هادی نوروزی

مرحوم هادی نوروزی کاپیتان پرسپولیس پنج شنبه صبح بر اثر سکته قلبی درگذشت. همسر داغدار مرحوم هادی نوروزی

مرحوم هادی نوروزی کاپیتان پرسپولیس پنج شنبه صبح بر اثر سکته قلبی درگذشت.

همسر داغدار مرحوم هادی نوروزی

112293 408 همسر داغدار مرحوم هادی نوروزی

ارسال دیدگاه