کد خبر : 2997

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ زمان : ۷:۲۷

همراه ببر در مطب دندانپزشک

کسی که جمعه ها به مطب دندانپزشکی دکتر پیتر کرتز انگلیسی برود، نمی‌تواند دکتر را ببیند. چون دکتر جمعه ها را به معاینه دندان حیوانات وحشی اختصاص داده است. دندان حیوانات هم مانند دندان ما ممکن است بپوسد و یا ریشه آن چرکی شود. هر سال حدود ۱۰۰ حیوان وحشی زیر مته دندانپزشکی دکتر کرتز […]

کسی که جمعه ها به مطب دندانپزشکی دکتر پیتر کرتز انگلیسی برود، نمی‌تواند دکتر را ببیند. چون دکتر جمعه ها را به معاینه دندان حیوانات وحشی اختصاص داده است.

دندان حیوانات هم مانند دندان ما ممکن است بپوسد و یا ریشه آن چرکی شود.

هر سال حدود ۱۰۰ حیوان وحشی زیر مته دندانپزشکی دکتر کرتز قرار می‌گیرد.

دکتر می‌گوید: بعضی از آنها مثل شیر دریایی آنقدر سنگها را گار میگیرند که تمام تارج دندانهایشان از بین می‌رود و دکتر مجبور ازست روکش بگذارد و تا آن زمان باید ماهی نرم و بی‌استخوان به آنها بدهند.

به نظر دکتر، درمان دندان لاماها مشکلترین کار است. چون هیچوقت دهانشان را باز نمی‌کنند و فقط باید با شکافتن گونه به دندانهایشان به دسترسی پیدا کرد. اکثر آنها شیرها هستند که به راحتی دهانشان را باز میکنند، ولی ریشه دندان آنها بسیار کلفت و بلند است.

آنچه در معالجه دندا حیوانات دشوار است، محاسبه زمان بیهوشی آنهاست. از یک طرف نباید زیاد بخوابند، چراکه داروی بیهوشی برای آنها مضر است. از طرف دیگر نباید زود ز خواب بیدار شوند، چراتکه برای دکتر ضرر دارد.

دکتر باید دندان نیش ببر را پس از آنکه آنها را تمیز کرد، پر کند. قبل از شروع کار باید ببر را روی تخت معاینه بگذارند. دندان حیوانات درنده ریشه بلند و کلفتی دارد.

ارسال دیدگاه