کد خبر : 5834

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ زمان : ۷:۰۰

نیاز جوانان

رئیس سازمان ملی جوانان : تنها به یک درصد از نیاز جوانان پاسخ گفته ایم. البته ما تصحیح می‌کنیم : تنها به یک درصد جوانان پاسخ گفته ایم. یا به نقلی دیگر : ما ۹۹ درصد نیازها را کنار گذاشته ایم تا به ۱ درصد باقی مانده رسیدگی کنیم. راستی! این یک درصدی ها چه […]

رئیس سازمان ملی جوانان : تنها به یک درصد از نیاز جوانان پاسخ گفته ایم.

البته ما تصحیح می‌کنیم : تنها به یک درصد جوانان پاسخ گفته ایم.

یا به نقلی دیگر : ما ۹۹ درصد نیازها را کنار گذاشته ایم تا به ۱ درصد باقی مانده رسیدگی کنیم.

راستی! این یک درصدی ها چه کسانی هستند؟

یک مساوی نودونه

از قدیم گفته اند : همه برای یکی

رئیس سازمان سمج هم حرفی دارد : این تازه فقط یکی از مشکلات سمج است.

سؤال : بقیه چکار کنند؟

جواب : با الک آب بیاورند.

سؤال : دیگران چه می‌شوند؟

جواب : دوستان به جای ما

جوان هم جوانهای قدیم.

رندی از گوشه ای موش دواند : اگر جوانان جربزه (خربزه نخوانید) دارند، بروند ۹۹ درصد بقیه را خودشان حل و فصل کنند.

زیردستان به مافوق خود آمار و اطلاعات غلط داده اند.

از آن‌جایی که ۹۹ درصد جوانان پشت دیوار کنکور بودند، رؤیت نشدند.

یکی از یک درصدی‌ها فریاد زد : نودونهی‌ها ! آسوده بخوابید، ما بیداریم.

ارسال دیدگاه