کد خبر : 391604

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ زمان : ۸:۰۵

من هم عاشق کتاب هستم

آلکس ۲۹ ساله حدود چهار سال پیش با آنا ازدواج کرد. مرد انگلیسی عاشق کتاب خواندن بود و تمام زندگی‌اش کتاب بود. آنا از این وضعیت خسته شده بود، ولی چون عاشق شوهرش بود، نمی‌توانست او را اذیت کند و بهاو بگوید از کتابخوانی بیش از حدش خسته شده است. چندی پیش آلکس با دیدن […]

آلکس ۲۹ ساله حدود چهار سال پیش با آنا ازدواج کرد. مرد انگلیسی عاشق کتاب خواندن بود و تمام زندگی‌اش کتاب بود. آنا از این وضعیت خسته شده بود، ولی چون عاشق شوهرش بود، نمی‌توانست او را اذیت کند و بهاو بگوید از کتابخوانی بیش از حدش خسته شده است.

چندی پیش آلکس با دیدن یک کتابخانه که به همراه کتابهای داخلش به حراج گذاشته بودند، هوس کرد آن را خریداری کند، ولی وقتی این موضوع را با همسرش در میان گذاشت، انگار برق فشارقوی به آنا وصل کردند!

زن جوان آنقدر عصبی شد که به سوی شوهرش حمله ور شد و هرچه از دهانش درآمد به او گفت. آلکس هم از روی لجبازی صبح روز بعد رفت و آن کتابخانه را خرید و به خانه آورد.

آنا هم ساعتی بعد در دادگاه حاضر شد تا دادخواست طلاق بدهد و به خاطر کتابخانه و کتابخوانی شوهرش، برای همیشه از او جدا شود!

آلکس در دادگاه رو به قاضی گفت:

هر کسی عشقی دارد و عاشق شدن، جرم نیست. من هم عاشق کتاب هستم و آن را محرم رازم می‌دانم.

ارسال دیدگاه