کد خبر : 523229

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ زمان : ۰:۰۱

منظره رو به روی تخت جمشید

منظره رو به روی تخت جمشید که در آن زمان شهر های اطراف قابل روئیت بودند

منظره رو به روی تخت جمشید که در آن زمان شهر های اطراف قابل روئیت بودند

6 1140x641 منظره رو به روی تخت جمشید

ارسال دیدگاه