کد خبر : 518447

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ زمان : ۱۰:۵۸

مغز این افراد قوی تر است

همشهری : یافته جدید محققان مرکز پزشکی دانشگاه جورج‌تاون در آمریکا درستی نتایج دیگر مطالعات درباره چگونگی تاثیر تجربه طولانی‌مدت در زمینه مهارتی خاص بر ساختار فیزیکی مغز انسان را تایید کرده و مدارکی در راستای پشتیبانی از فرضیه برتری شناختی افراد دو یا چند زبانه بر افراد تک زبانه ارائه می‌کند. تسلط داشتن بر بیش […]

همشهری : یافته جدید محققان مرکز پزشکی دانشگاه جورج‌تاون در آمریکا درستی نتایج دیگر مطالعات درباره چگونگی تاثیر تجربه طولانی‌مدت در زمینه مهارتی خاص بر ساختار فیزیکی مغز انسان را تایید کرده و مدارکی در راستای پشتیبانی از فرضیه برتری شناختی افراد دو یا چند زبانه بر افراد تک زبانه ارائه می‌کند.

تسلط داشتن بر بیش از یک زبان همواره و از هر جنبه‌ای یک برتری فردی به شمار رفته‌است، افرادی که به بیش از یک زبان تسلط دارند در زمان استخدام، مسافرت،‌دسترسی به دانش و اطلاعات جهان و بسیاری از دیگر موارد نسبت به افرادی که تنها یک زبان می‌دانند،‌ برتری دارند. اما دیدگاه افراد نسبت به چند زبان بودن انسان همواره مثبت نبوده‌است. طی چند دهه گذشته برخی از دانشمندان بر این باور بودند که یادگیری بیش از یک زبان می‌تواند بر روند رشد زبانی کودکان اثر منفی به جا بگذارد.

اگرچه امروز دانستن چند زبان نسبت به گذشته محبوبیت بیشتری یافته،‌ یافتن مدرکی مستند درباره تاثیر دانستن چند زبان بر ساختار و عملکرد مغز تاکنون امکان‌پذیر نشده‌بود. اما محققان دانشگاه جورج‌تاون با رویکردی متفاوت نسبت به مطالعاتی که تاکنون درباره این موضوع انجام گرفته، به بررسی حجم ماده خاکستری مغز در داوطلبان بزرگسال دو زبانه و تک زبانه پرداختند.

به گفته محققان هدف یافتن برتری شناختی و تفاوت حجم ماده خاکستری و دیگر برتری‌های دو زبانه بودن در افرادی بود که به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی تسلط داشتند. محققان حجم ماده خاکستری افراد انگلیسی زبانی که به زبان اشاره نیز تسلط داشتند را با حجم ماده خاکستری افراد انگلیسی-اسپانیایی زبان و افراد انگلیسی زبان مقایسه کردند. هر دو گروه افراد دو زبانه از قابلیت‌هایی مرتبط با دو زبانه‌بودن،‌از قبیل دایره واژگانی وسیع برخوردار بودند اما حجم ماده خاکستری در بخش‌های پیشین و جداری مغز افراد دو زبانه انگلیسی-اسپانیایی، بیشتر از حجم ماده خاکستری در همین مناطق از مغز افراد مسلط به یک زبان و افراد مسلط به انگلیسی و زبان اشاره بود. این بخش‌ها از مغز انسان مسئولیت کنترل اجرایی را به عهده دارند.

کنترل اجرایی در این تحقیق با پردازش وظایفی در ارتباط است که با حافظه، استدلال، انعطاف‌پذیری و حل مسائل و تمامی مواردی که با برنامه‌ریزی و اجرایی کردن برنامه‌ها در ارتباطند سروکار دارد و داشتن ماده خاکستری بیشتر در این مناطق از مغز به معنی توانایی بیشتر فرد در مدیریت این وظایف و فعالیت‌ها است. محققان بر این باورند توانایی مدیریت تکلم به دو زبان بیشتر از داشتن دایره واژگانی وسیع منجر به ایجاد تغییر در مغز افراد دو زبانه خواهد‌شد.

ارسال دیدگاه