کد خبر : 3866

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ زمان : ۸:۱۸

معرفی کتاب پانصد نکته برای محصلین

مؤلف : فیل ریس مترجم : سعید مادح خاکسار نشر : موزون چرا درس می‌خوانم؟ چرا به روش فعلی درس می‌خوانم و مطالعه می‌کنم؟ اینها سؤالهایی هستند که همیشه می‌شود آنها را مطرح کرد. ولی آیا همیشه هم به جواب آنها فکر کرده ایم و جوابشان دست کم برای خودمان روشن است؟ چقدر به خاطر […]

مؤلف : فیل ریس

مترجم : سعید مادح خاکسار

نشر : موزون

چرا درس می‌خوانم؟ چرا به روش فعلی درس می‌خوانم و مطالعه می‌کنم؟ اینها سؤالهایی هستند که همیشه می‌شود آنها را مطرح کرد. ولی آیا همیشه هم به جواب آنها فکر کرده ایم و جوابشان دست کم برای خودمان روشن است؟

چقدر به خاطر توقع دیگران درس می‌خوانیم و چقدر به خاطر خودمان؟ به خاطر اینکه خودمان خواسته ایم و تصمیم گرفته ایم کجاها خودمان برای درس خواندن برنامه می‌ریزیم و کجاها تسلیم برنامه هایی می‌وشیم که دیگران ریخته اند. این سؤالها را می‌شود همینطوری ادامه داد ولی باید به جواب آنها فکر کنیم و از این مرحله بگذریم و به چرایی و چگونگی تک تک کارهایمان بپردازیم. اینکه با ارزیابیها و امتحانها و احتمالا نمره های پایین و انتقادها چطور برخورد کنیم و چطور بر مشکلات غلبه پیدا کنیم، و در کل چگونه روبرو شویم و … کتاب پانصد نکته برای محصلین سعی دارد با نکته های کوتاه به خواننده کمک کند تا خودش تصمیم بگیرد که مشکلات را حل کند و برای خودش تصمیم بگیرد.

ارسال دیدگاه