کد خبر : 1731

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ زمان : ۷:۰۰

معالجه بیمار ؛ خدمات رسانی كامل

معمولاً اورژانس به انتظارهاي طولاني شهرت دارد و بيمارستان اكوود و مركز درماني ديربورن در ميشيگان هم از اين مطلب مستثنا نيستند. تا اينكه آنها شعار ويژه اي را براي خود برگزيدند: ما ضمانت ميكنيم هر پزشك ظرف ۳۰ دقيقه بيمار را معالجه كند. ما اورژانس هستيم نه اتاق انتظار. اين روزها بيش از ۸۰۰۰۰ […]

معمولاً اورژانس به انتظارهاي طولاني شهرت دارد و بيمارستان اكوود و مركز درماني ديربورن در ميشيگان هم از اين مطلب مستثنا نيستند. تا اينكه آنها شعار ويژه اي را براي خود برگزيدند: ما ضمانت ميكنيم هر پزشك ظرف ۳۰ دقيقه بيمار را معالجه كند. ما اورژانس هستيم نه اتاق انتظار.

اين روزها بيش از ۸۰۰۰۰ بيمار به اين مراكز مراجعه ميكنند و تنها ۴۰ نفر پس از ۴۰ دقيقه مورد معاينه پزشك قرار گرفته اند. آنها همه چيز ره به درستي تحت كنترل دارند. هر فرد با ورود به آنجا ابتدا بايد نام، تاريخ تولد، نام پزشك، شماره بيمه اجتماعي، و بيماري اش را بگويد. پس از آن در مدت كوتاهي بنابر نوع مشكل آزمايش، راديولوژي و يا معاينه مي شود. همه افراد، از پزشك گرفته تا خدمه به كار خود واردند و به سرعت آن را انجام مي دهند.

البته كاركنان زيادي تا به حال اين مکانهای درمانی را به دليل سختي و سرعت كار ترك كرده اند. اما وقتي مردم مي گويند كه از اين مركز راضي اند. خستگی پزشكان، پرستاران و خدمه باقيمانده برطرف مي شود.

ترجمه : مسعود نوري

ارسال دیدگاه