کد خبر : 29184

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ زمان : ۱۱:۱۱

مصرف تولید داخل؛ حمایت از کارگر ایرانى

شما وقتى کالاى داخلى را مصرف مى کنید، به کارگر ایرانى دارید کمک مى کنید، اشتغال ایجاد مى کنید، به سرمایه ایرانى هم دارید کمک مى کنید. (وقتى) شما آن (جنس خارجى) را انتخاب مى کنید، یک کارگر ایرانى را بیکار مى کنید. فرازهایی از فرمایشات امام خامنه ای به شرح ذیل است: *      استقلال […]

شما وقتى کالاى داخلى را مصرف مى کنید، به کارگر ایرانى دارید کمک مى کنید، اشتغال ایجاد مى کنید، به سرمایه ایرانى هم دارید کمک مى کنید. (وقتى) شما آن (جنس خارجى) را انتخاب مى کنید، یک کارگر ایرانى را بیکار مى کنید.

فرازهایی از فرمایشات امام خامنه ای به شرح ذیل است:

*      استقلال اقتصادى در گرو تولید ملى
اگر این ملت بخواهد این استقلال سیاسى را، این عرض اندام فرهنگى را در مقابل سلطه گران عالم حفظ کند، باید پایه هاى اقتصادى خود را محکم کند؛ این، ریشه دواندن استقلال در کشور است و این وابسته است به تولید، به کار، به شکوفایى کار، به نوآورى در بخشهاى مختلف کار.(۱) اساس مسأله، تولید است،(۲) تولید، اساس اقتصاد است.(۳)

*      ستون اصلى تولید؛ کارِ کارگر
اگر ما دنبال توسعه اقتصادى هستیم، باید کار را تقویت کنیم، بدون کار نمى شود. مرتب صحبت از سرمایه گذارى است، بنده نقش سرمایه گذارى را قبول دارم، بدون سرمایه گذارى هم کارى صورت نمى گیرد، اما سرمایه گذارى یک رکن کار است، رکن اساسى، کارِ کارگر است.(۴) قشر کارگر زحمتکش، ستون اصلى تولید در کشور هستند.(۵)

*      ارزش؛ کارگربودن، نه پولداربودن
مسؤولان و مردم باید شأن و اهمیت نقش او را درک کنند و بدانند که کارگر شأن معنوى و انسانى بالایى در جامعه دارد. در نظام ارزشى اسلام، پولداربودن اصلاً ارزش نیست، حتّى بسیارى از خصوصیات نفسانى، جزو ارزشها به حساب نمى آید، اما کارگر بودن – ولو براى خودش کار کند – یک ارزش است و اگر کارِ انجام شده، در پیشبرد زندگى جامعه مؤثر باشد، ارزش آن مضاعف خواهد شد، به همین خاطر، رسول اکرم(ص) دست کارگر را بوسید.(۶)
*      وظایف دولت در قبال قشر کارگر
مشکلات مربوط به خصوص قشر کارگر، این چیزهایى که به معیشت کارگران یا به حرمت کارگر، احترام کارگر یا به مهارت کارگر یا به امنیت شغلى کارگر مربوط مى شود، این چیزها را که ما مى فهمیم و مسؤولان دولت بحمد الله شناسایى کردند، این ها را با جدیت دنبال کنند. این مشکلات و گره هایى که از ناحیه مسائل تأمین اجتماعى یا از ناحیه قراردادهاى موقت و امثال این ها و یا از ناحیه ضعف مدیریت بعضى از مدیران کارخانجات – که منجر به بیکارى کارگر مى شود – پیش مى آید، این ها را یکى یکى با حوصله، با تدبیر و با پیگیرى مستمر حل و باز کنند، مشکلات جامعه کارگرى حل خواهد شد.(۷)

*     وظایف مردم: مصرف تولید داخل
شما وقتى کالاى داخلى را مصرف مى کنید، به کارگر ایرانى دارید کمک مى کنید، اشتغال ایجاد مى کنید، به  سرمایه ایرانى هم دارید کمک مى کنید.(۸) (وقتى) شما آن (جنس خارجى) را انتخاب مى کنید، یک کارگر ایرانى را بیکار مى کنید و یک کارگر غیرایرانى را به کار وادار مى کنید. مگر بیکارى امروز، مشکل عمده جامعه ما نیست. وقتى شما این طور کردید، بنده این طور کردم، آن برادر دیگر، آن خواهر دیگر و یکى یکى از این  روش پیروى کردیم، نتیجه چه مى شود؟ نتیجه، ورشکستگى کارخانه داخلى، بیکارى کارگر داخلى و در نهایت باعث ناامیدى سرمایه گذار داخلى مى شود.(۹)

*     وظایف کارگران
سفارشى که به شما (کارگران) دارم، این است که کیفیّت کار را باید روزبه روز إن شاءالله بهبود ببخشید. این که ما در (چند) سال قبل، از وجدان کارى گفتیم، نکته خیلى مهمّى است؛ آن کسى که مشغول کارى است، یک احساس وجدانى نسبت به کار پیدا کند و خود را در قبال آن کار مسؤول بداند. این غیر از مسؤولیت در قبال کارفرما است. علاوه بر جنبه شرعى و جنبه انسانى و تعهّد، در قبال خودِ کار، انسان خودش را مسؤول بداند که کار را درست، کامل، قوى و بهترین انجام دهد.(۱۰) شما باید کار خود را به بهترین وجه عرضه کنید.(۱۱)
////////////
۱) ۴/۲/۱۳۸۷
۲) ۵/۶/۱۳۸۲
۳) ۲۶/۵/۱۳۹۰
۴) ۱۵/۲/۱۳۷۸
۵) ۵/۴/۱۳۶۸
۶) ۵/۴/۱۳۶۸
۷) ۶/۲/۱۳۸۵
۸) ۱/۱/۱۳۹۱
۹) ۱۸/۸/۱۳۸۵
۱۰) ۱۰/۰۲/۱۳۷۶
۱۱)۵/۴/۱۳۶۸

ارسال دیدگاه