کد خبر : 525246

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ زمان : ۱۶:۰۰

مشاغل پرسود آمریکاییها را بشناسید

 برخلاف آن چه مردم تصور می کنند، مشاغل نفتی و معدنی در آمریکا دارای بیشترین درآمد نیست، بلکه شغل های مرتبط به مالیات و دفتر داری پردر آمدترین هستند.

 برخلاف آن چه مردم تصور می کنند، مشاغل نفتی و معدنی در آمریکا دارای بیشترین درآمد نیست، بلکه شغل های مرتبط به مالیات و دفتر داری پردر آمدترین هستند.

ارسال دیدگاه