کد خبر : 395

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ زمان : ۴:۴۷

مشاغل زنان انگلیسی در جنگ جهانی اول (عکس)

در طی یک ماه اول اعلام جنگ جهانی اول، بیش از ۱۰۰ هزار مرد انگلیسی با رها کردن شغل خود در خطوط راه آهن، عازم جبهه های جنگ شدند. این شرایط موجب شد که هزاران فرصت شغلی برای زنان به وجود بیاید. تا سال ۱۹۱۸، تقریبا تمامی مشاغل مربوط به صنعت راه آهن انگلیس در […]

در طی یک ماه اول اعلام جنگ جهانی اول، بیش از ۱۰۰ هزار مرد انگلیسی با رها کردن شغل خود در خطوط راه آهن، عازم جبهه های جنگ شدند. این شرایط موجب شد که هزاران فرصت شغلی برای زنان به وجود بیاید. تا سال ۱۹۱۸، تقریبا تمامی مشاغل مربوط به صنعت راه آهن انگلیس در اختیار زنان قرار گرفت. 

ارسال دیدگاه