کد خبر : 5221

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ زمان : ۷:۲۸

مسافرکشی در دوره قاجار

توقف درشکه‌های مسافربری در بیرون دروازه دوره قاجار منبع : جوان و تاریخ

توقف درشکه‌های مسافربری در بیرون دروازه دوره قاجار
ارسال دیدگاه