کد خبر : 1667

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ زمان : ۷:۰۰

مرده ای كه به وسيله نذر به قرآن نجات يافت

مشهور است كه مرحوم طبرسي سكته كرد. مردم به گمان اينكه وفات كرده او را غسل داده، كفن كرده، و دفن نمودند. مرحوم طبرسي چون به هوش آمد، خود را در ميان كفن و در قبر ديد. متوجه شد كه سكته كرده بوده و مردم او را اشتباهي دفن كردند. ولي راهي نداشت كه خود […]

مشهور است كه مرحوم طبرسي سكته كرد.

مردم به گمان اينكه وفات كرده او را غسل داده، كفن كرده، و دفن نمودند.

مرحوم طبرسي چون به هوش آمد، خود را در ميان كفن و در قبر ديد. متوجه شد كه سكته كرده بوده و مردم او را اشتباهي دفن كردند. ولي راهي نداشت كه خود را از اين گرفتاري نجات دهد. خوشبختانه منفذ كوچكي از هوا باعث شده بود كه گرچه به سختي اما هنوز بتواند زنده بماند.

در آن حال نذر كرد كه اگر خداوند قادر متعال او را از اين قبر نجات دهد، يك دوره تفسير قرآن بنويسد.

پس اراده خداوند مسبب الاسباب چنين قرار گرفت كه يك نفر دزد معروف به اين فكر افتاد كه شب موقعي كه همه خوابند به قبرستان رفته و قبر طبرسي را بشكافد و كفنش را بدزدد.

وقتي كه آمد قبر را شكافت و كفن را باز كرد كه ناگهان شيخ دست او را گرفت. مرد قبركن در اين حالت وحشت كرد و ترسيد. شيخ با او شروع به حرف زدن كرد و وحشت او بيشتر شد.

شيخ فرمود: نترس من مرده نيستم بلكه زنده ام و به علت سكته مرا دفن كرده اند. اكنون به هوش آمدم و خداوند تو را وسيله نجات من قرار داد.

آن مرد به دست شيخ توبه نموده و آن كار قبيح و زشت خود را ترك كرد.

سپس شيخ شروع به نوشتن تفسير مجمع البيان كرد كه الحق تفسيري به اين خوبي نوشته نشده است.

ارسال دیدگاه