کد خبر : 398

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ زمان : ۴:۴۹

مراسم سنتی یهودیان ارتودکس در بیت المقدس (عکس)

یهودیان ارتودکس افراطی در بیت المقدس، به عنوان بخشی از مراسم سنتی کپروت، ضمن خواندن دعا، مرغ های زنده را ۳ مرتبه دور سر خود می چرخانند تا گناهانشان به مرغ منتقل شود. آنها سپس مرغ ها را قربانی می کنند و بین فقرا تقسیم می کنند. مراسم سنتی یهودیان ارتودکس در بیت المقدس مراسم […]

یهودیان ارتودکس افراطی در بیت المقدس، به عنوان بخشی از مراسم سنتی کپروت، ضمن خواندن دعا، مرغ های زنده را ۳ مرتبه دور سر خود می چرخانند تا گناهانشان به مرغ منتقل شود. آنها سپس مرغ ها را قربانی می کنند و بین فقرا تقسیم می کنند.

ارسال دیدگاه