کد خبر : 3989

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ زمان : ۸:۳۱

مدل‌های تصمیم‌گیری

آیا می‌دانستید مدل عبارت است از الگویی که از واقعیت گرفته شده و روابط بین متغیرها را نشان می‌دهد و می‌توان از آن برای پیش‌بینی در تصمیم‌گیری استفاده کرد؟ تصمیم‌گیرنده می‌تواند مدلی از سیستم مورد‌نظر خود را ایجاد کرده و سپس به کمک آن نتایج مختلفی را که از بدیل‌های گوناگون حاصل می‌شود مورد بررسی […]

آیا می‌دانستید مدل عبارت است از الگویی که از واقعیت گرفته شده و روابط بین متغیرها را نشان می‌دهد و می‌توان از آن برای پیش‌بینی در تصمیم‌گیری استفاده کرد؟ تصمیم‌گیرنده می‌تواند مدلی از سیستم مورد‌نظر خود را ایجاد کرده و سپس به کمک آن نتایج مختلفی را که از بدیل‌های گوناگون حاصل می‌شود مورد بررسی قرار دهد. با به کار‌گیری مدل، بدون مخاطره تصمیم‌گیری در دنیای واقعی می‌توان مطلوب‌ترین گزینه را انتخاب کرد. برخی از این مدل‌ها شامل مدل‌های کلامی، ترسیمی، تجسمی و ریاضی است.

ارسال دیدگاه