کد خبر : 3170

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ زمان : ۸:۳۸

محمدرضا پهلوی چگونه مرد؟

محمدرضا پهلوی آخرین نام از سلسله نامهای شاهنشاهی دوهزاروپانصد ساله ایران تیرماه ۱۳۵۹ در بیمارستان المعدی قاهره مصر چشم از جهان فرو بست. آن جسم استوار که حداقل دو نسل از ایرانیان آن را به یاد دارند، به هنگام مرگ، با بیست و چن کیلو وزن، پوستی بود بر استخوان. و این همه‌ی آن مرد […]

محمدرضا پهلوی آخرین نام از سلسله نامهای شاهنشاهی دوهزاروپانصد ساله ایران تیرماه ۱۳۵۹ در بیمارستان المعدی قاهره مصر چشم از جهان فرو بست.

آن جسم استوار که حداقل دو نسل از ایرانیان آن را به یاد دارند، به هنگام مرگ، با بیست و چن کیلو وزن، پوستی بود بر استخوان. و این همه‌ی آن مرد بود.

سرطان غدد لنفاوی قوای شاه شاهان را به تحلیل برده بود و تازه این تمامی تراژدی نبود.

هنگامی که در دی ماه ۱۳۵۶ اولین شعله جدی انقلاب در قم زبانه زد و به هنگامی که در سال ۵۷ هفده شهریور و هفده شهریورها به وجود آمد و سلطان جزیره آرامش اعتماد و روحیه خود را همچون آرامش کشور از دست داده بود، جسم بی‌روحی که در آن شب‌هنگام در پایتخت کشور اسطوره‌ای فراعنه و کمی دورتر از جریان لاینزال نیل خاموشی ابدی را دیدار می‌کرد و سایه ای بود کم‌رنگ.

خیلی‌ها آن مرد را در اوج دیده بودند. زمانی که در پاسارگاد بنای سنگی بازمانده از هخامنشی محکم گفت: کورش آسوده بخواب که ما بیداریم.

پس از آن روزهای در به دری در غربت مراکش، باهاماس، مکزیک، و سرانجام مصر.

ارسال دیدگاه