کد خبر : 5702

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ زمان : ۷:۰۰

ماهی گیری هزاران نفر روی آسفالت + تصاویر

تصور کنید یک تریلی هجده چرخ پر از ماهی در یک خیابان خالی واژگون شود. فکر می کنید نتیجه آن چه خواهد بود؟ این اتفاقی است که اخیرا در یکی از خیابان های چین رخ داده و مردم را با شگفتی روبرو کرده است. یک تریلی بزرگ حمل شیلات در پی حادثه ای از مسیر […]

تصور کنید یک تریلی هجده چرخ پر از ماهی در یک خیابان خالی واژگون شود. فکر می کنید نتیجه آن چه خواهد بود؟

این اتفاقی است که اخیرا در یکی از خیابان های چین رخ داده و مردم را با شگفتی روبرو کرده است. یک تریلی بزرگ حمل شیلات در پی حادثه ای از مسیر خارج شده و تمام ماهی های آن به بیرون پرتاب شد. در این شرایط مردم به خیابان سرازیر شده و حسابی برای خودشان از آسفالت ماهی گرفتند.

resized 98502 563 ماهی گیری هزاران نفر روی آسفالت + تصاویر .
resized 98503 559 ماهی گیری هزاران نفر روی آسفالت + تصاویر .
resized 98504 924 ماهی گیری هزاران نفر روی آسفالت + تصاویر .
resized 98505 199 ماهی گیری هزاران نفر روی آسفالت + تصاویر .
resized 98506 758 ماهی گیری هزاران نفر روی آسفالت + تصاویر
ارسال دیدگاه