کد خبر : 528719

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ زمان : ۸:۰۰

لوحی به خط میخی در تخت جمشید

لوحی به خط میخی در تخت جمشید

لوحی به خط میخی در تخت جمشید

photo 2015 10 20 14 32 29 لوحی به خط میخی در تخت جمشید

ارسال دیدگاه